کتاب 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی که توسط محسن مبصر فر نوشته شده است.یکی از کلیدهای موفقیت یک کسب و کار اینترنتی است. هم اکنون اسم مناسب قسمتی از بازاریابی اینترنتی بوده است.برای آنکه اسم مناسب می شود در بازگشت مخاطب تاثیر بسیار زیادی داشته است.احتمالا هر شخصی به سبب علاقه و احتیاجات خود روزانه به سه الی ده وب سایت سر خواهد زد و اصولا وب سایت های دوست داشتنی اسم های خوب داشته اند که در اندیشه و فکر مخاطب باقی مانده است و حتما شما هم علافه خواهید داشت که یک اسم مناسب واسه ی خود داشته است تا در فکر مخاطبان باقی گذاشته شود.داشتن یک اسم مناسب که توانسته باشد در اندیشه ی مخاطبان باقی مانده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی تماس بگیرید

دانلود کتاب 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتیدانلود کتاب 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی