کتاب آموزش طراحی صفحات وب پیشرفته که توسط زهرا سلیمی زاده نوشته شده است.در مسیر ایجاد نمودن رابطه در دوران اطلاعات و اینترنت بسیار متناسب و در حال حاضر کم هزینه ترین روش و مسیر تشکیل شده رابطه ی تعاملی به حساب خواهد آمد. وب به عناوین مهمتر ارتباط اینترنت به موجب تبادل اطلاعات در جهانی مجازی به کار رفته است.لذا واسه ی بهره گیری تاثیرات از اینترنت و رابطه با آن بهتر می باشد خود را به علم طراحی صفحات وب و وب سایت مجهز نماییم. در حال حاضر با پیشرفت کردن علم و فناوری و زیاد کردن سطح علم و مهارت های ارتباط داشته به عناوین دو جزء لاینفک از هم دیگر قلمداد شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش طراحی صفحات وب پیشرفته تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش طراحی صفحات وب پیشرفته