کتاب وب سایت خود را به یک مرکز درآمد تبدیل کنید که توسط محمود بشاش نوشته شده است. شخصی که سراغ یک موضوع خاص می باشد که از جستجو در موتورها به سایت شما رسیده است.خیلی مهم می باشد که سایت شما واسه ی موتورهای جستجو جذاب باشد چون موجبات رتبه بسیار خوب و ترافیک زیادتر و در نتایج فروش زیادتر خواهد شد که هدف مهم و اساسی هر سایت است.واسه ی افزایش رتبه در موتورهای جستجو هفده استراتژی زیر بسیار تاثیر داشته است.هم اکنون موتورهای جستجوگر ابزارهای زیادی واسه ی جذب ترافیک به سایت شما می باشند. موجبات آن به سبب اهداف بودن گشتن در آنها می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وب سایت خود را به یک مرکز درآمد تبدیل کنید تماس بگیرید

دانلود کتاب وب سایت خود را به یک مرکز درآمد تبدیل کنید