کتاب آشنایی با مفاهیم اینترنتی که توسط بیتا ضرابیان نوشته شده است. از آن رو که اینترنت و به طبع آن طراحان صفحه های وب یکی از ارکانهای مهم و اساسی یک اجتماع به حساب می آید و با دقت به آنکه خیلی از کاربرانی که با اینترنت سرو کار دارند تنها اسمی از اصطلاحات اینترنت را به گوش رسیده اند. همچنان بر آن شده ایم که تا کلیه اطلاعات ترویج یافته اینترنتی را جمع آوری شده ایم و امید داریم که مطالعه آن واسه ی کاربران محترم خالی از لطف نیستند. واسه ی یادگیری این زمان آموزشی احتیاجی به نرم افزار خاصی نیستند و تنها احتیاج می باشد و شرح ارائه شده به طور تکمیل خوانده است تا معنی و اصطلاحات اینترنتی آموزش گرفته شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با مفاهیم اینترنتی تماس بگیرید

دانلود کتاب آشنایی با مفاهیم اینترنتیدانلود کتاب آشنایی با مفاهیم اینترنتی