کتاب فیزیک سال سوم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال 1360 که توسط ابوالقاسم قلم سیاه و محمد علی پیغامی نوشته شده است.در داخل این اثر و در ادامه صحبتهای ما درمورد گونه های گوناگون انرژی به یکی از پر استفاده ترین نوع های انرژی یا انرژی الکتریکی خواهیم پرداخت . با دقت به رشد بسیار زیاد صنایع و انرژی الکتریکی که مثل خون داخل شاهرگ های صنایع در مسیر داشته حائز اهمیت بوده است. پی بردن به نوشته های الکتریسیته به زمان های زیاد دور و دوره ی یونانیان باستان بر می گردد و آنها خواهند دانست که به موجب مالش دو جسم در واقع یکی پلاستیکی و دیگری یک تکه پارچه پشمی ذره های گرد و غبار به وسیله ی شانه پلاستیکی ربوده خواهند شد و این شروع کشف الکتیسیته است. که به الکتریسیته ساکن معروف است. پس از گذشت سالها با عبور جریان الکترون ها از مفتول های فلزی مثل میله های مسی قادر به کشف و به دست آوردن الکتیریسیته جاری شدند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال سوم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال 1360 تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال سوم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال شصت