کتاب فیزیک سال اول دبیرستان سال 1360 که توسط ابوالقاسم قلم سیاه و محمود عرب اف نوشته شده است.درس فیزیک یکی از با اهمیت ترین اثرهای های درسی می باشد که دانش آموزان در زمان دبیرستان با آن سر و کار خواهند داشت . معانی و مفهوم های فیزیک کلاسیک و یا به تعبیر عالمان دیگر آن فیزیک نیوتونی بر بنای مشاهدات عادی روزانه صورت گرفته است و همه ی آن داستان افتادن یک سیب از درخت که نیوتون را به اندیشه درمورد علت سقوط آن از درخت و ساکن قرار گرفتن آن بر روی زمین به کشف نمودن قانون تجربی نیروی گرانش ختم شد.هر چه در فیزیک مدرن و با انجام گیری قانونهای نسبیت تغییر و تحولاتی بزرگ به پدیده های که در همه روز صورت گرفته تا اندازه ای که در حال حاضر دیگر قانونهای فیزیک نیوتونی جواب گوی خیلی از نوآوری ها نباشد ولی به صورت اجمالی هم اکنون هم در سرعت های کم که عوامل حرکت نمودن را می شود ناشی از نیرو دانست مورد دقت و محل اعتبار است . در واقعیت نیوتون و همتای آلمانی او لایبنیتز با اختراع کردن حساب دیفرانسیل و انتگرال افق هائی تازه ای را پیش پای بشر گذاشت و از این قانونها تا اوایل قرن بیستم که قانونهای نسبیت و فیزیک مدرن به دست انیشتین و شرودینگر که مبانی فیزیک کوانتمی بنیاد نهاده شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال اول دبیرستان سال 1360 تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب فیزیک سال اول دبیرستان سال شصت