دانلود کتاب زبان و ادبیات فارسی سال 1353 که توسط علی اصغر خبره زاده نوشته شده است.علی اصغر خبره زاده یکی از مدرسان دانشگاه در این اثر به شرح بحث های دستوری واسه ی دانشجویان همه ی رشته ها پرداخته است. او ساختمان جمله و اسم و صفت و انواع آن و ضمیر و فعل و تقسیمات را توضیح داده و واسه ی فهمیدن بهتر متونها از مطالب ادبی زبان فارسی استفاده نموده است و در آخر هر بحث تمریناتی را همچنان لحاظ کرده است. خبره زاده داخل این نوشته اضافه بر شرح دادن مباحث دستوری و مقاله ها و شعرهای زیادی از نگارنده ها و شاعران دیروز و حال حاضر به عنوان صورت مسئله آورده که تنوع متون آن بسیار زیاد است. نکات قابل توجه در این مثل ها این بوده که نگارنده از یک موضوع واحد نمونه هایی از شاعران گوناگون آورده است. اثر فوق نخستین دفعه به عنوان کتب درسی در سال هزار و سیصد و چهل و هشت به دست دانشکده علم و صنعت ایران به دانشجویان عرضه گشت و این اثر چاپ سوم آن می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زبان و ادبیات فارسی سال 1353 تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب زبان و ادبیات فارسی سال 1353