کتاب ریاضیات جدید سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت و یک که توسط فرشید مین باشیان و میرزا جلیلی نوشته شده است..تمامی حق و حقوق این اثر متعلق به وزارت اموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشددر نوشته ی فوق مولفین به مباحث و موضوعات جبر گزاره ها و نظریات نمونه های جمع آوری شده که موضوعات به طور تقریبی جدید و نو داخل ریاضیات نوین می باشد پرداخته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریاضیات جدید سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب ریاضیات جدید سال اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت و یک