کتاب دستور زبان فارسی سال سوم دبیرستان که توسط پرویز ناتل خانلری و خانم دکتر زهرا خانلری نوشته شده است.این اثر را به همه ی دوستداران زبان پارسی که به دنبال یادگیری درست ساختار جملات می باشند تقدیم می نمایم. قبل از این در آموزش نکته های دستوری زبان پارسی از اصطلاحاتی با ریشه عربی استفاده می نموده که خویش بر پیچیدگی آموزش و تجزیه و تحلیلات ساختار زبان پارسی اضافه می نماید .مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری و همسر گرانقدر ایشان خانم زهرا خانلری در اصلاح کلمات پارسی کوششی مستمر کرده اند به صورتی که با خواندن این اثر خیلی از نکته های دستوری به زبانی بسیار ساده آموزش داده می گردند .و دانش آموز خواهد توانست با خواندن و یادگیری این روش دستوری بر خیلی از رازهای گنجینه زبان پارسی که از پیچ و خم های زیادی گذر نمود سر بلند بیرون بیاید.اگر بعد از چندین قرن هم اکنون اثرهای ادبی مثل مرزبان نامه و کلیله و دمنه و شعرهای حافظ و سعدی واسه ی پارسی زبانان قابل درک است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دستور زبان فارسی سال سوم دبیرستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب دستور زبان فارسی سال سوم دبیرستان