کتاب فارسی سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه توسط آقایان بدیع الزمان فروزانفر و عبدالحمید گلشن ابراهیمی و عبدالحسین زرین کوب و حسین بحرالعلومی و منوچهر آدمیت نوشته شده است و به عنوان کتاب درسی واسه ی تدریس داخل دبیرستانها انتخاب گشته بود.تمامی حقوق این اثر واسه ی وزارت آموزش و پرورش قبل از انقلاب بوده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به انتشار رسیده است.تصاویر بر روی جلد نقاشی ماخوذ از نسخه های خطی گلستان سعدی در قرن نهم هجری دازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه