کتاب تاریخ سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که بوسله آقایان حسین محبوبی اردکانی و دکتر محمد اسمعیل رضوانی و احمد ذکائی آشتیانی و ابوالقاسم محمدیان حسین برزگر و عزت الله بهاری نوشته شده و بر طبق ماده سه قانون اثرهای درسی واسه ی درس دادن و آموزش و یادگیری در دبیرستان ها انتخاب شده است.حق تکثیر این اثر تمامی متعلق به وزارت اموزش و پرورش پیش از انقلاب بود.موضوعات مورد بحث در این اثر تاریخ ایران از از بین رفتن و متلاشی شدن ساسانیان تا جمله مغول ها و ظهور صفویان است.قسمت دوم اثر همچنان به تحقیق و پژوهش علوم واختراعات زمان جدید در قرون هفده و هجده خواهد پرداخت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ سال چهارم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک