کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت که توسط پریوش منوچهری و جریس استرین نوشته شده است. تمامی حقوق این اثر متعلق به وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد.کتابناکهای ارتباط داشته با این اثر مثلثات سال ششم ریاضی و نظام آموزشی قدیم پیش از انقلاب در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و حل المسائل هندسه در سال هزار و سیصد و چهل و پنج و جغرافی سال پنجم است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت تماس بگیرید.

دانلود کتاب انگلیسی سال چهارم دبیرستان سال هزار و سیصد و شصت