کتاب دایرکت متد که توسط E.V. GATENBY نوشته شده است.اثر فوق دارای نود و نه صفحه می باشد.در دهه چهل و پنجاه و زمان قبل از انقلاب فقدان یک اثر با اعتبار در خصوص درس دادن و آموزش دانش آموزان در رشته زبان انگلیسی یکی از ضعف ها و سختی های مهم و اصولی نظام اموزشی زمان گذشته بوده است. در صورتی که هر دبیری با سلیقه خویش اثری را واسه ی درس دادن انتخاب می نموده که برخی اوقات محتوای آن نوشته ها تناسبی که می بایست یک اثر مطابق برنامه های درسی را داشته باشد نداشته است. از این رو با دقت به کم شدن منبع های درسی دانش آموزانی که از تمکن مالی برخوردار بودند با شرکت نمودن در کلاس های یادگیری زبان این کمبود را تا اندازه ای مرتفع ساخته اند .اثر انگلیسی اسمی آشنا واسه ی اشخاصی می باشد که در آن برهه دورانی به درس دادن مقطع دبیرستان مشغول بودند.جلد سوم این اثر جهت درس در سال چهارم دبیرستان انتخاب شده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دایرکت متد تماس بگیرید.

دانلود کتاب دایرکت متد