کتاب هندسه سال پنجم رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست اقایان محمد باقر ازگمی و باقر امامی و غلامرضا بهنیا و پرویز شهریاری و علی اصغر شیخ رضائی نوشته شده است و واسه ی آموزش و یادگیری بیشتر بچه ها داخل دبیرستانها انتخاب گشته است. محتوای این اثر توضیحاتی از قضایای مهم و اساسی هندسه فضائی می باشد که به صورت موجز دانش اموز را با این قسمت بسیار اصولی و مهم ریاضیات اشنا می کند.تمامی حق چاپ این اثر متعلق به وزارت اموزش و پرورش قبل از انقلاب بوده است. اثرهای مرتبط به این اثر جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال تحصیلی سال هزار و سیصد و چهل و شش و تاریخ ایران سوم دبیرستان سال پنجاه و هفت و Graded English سال هزار و سیصد و شصت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هندسه سال پنجم رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب هندسه سال پنجم رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه