کتاب مثلثات سال پنجم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه که به دست اقایان حسین بحرانی و محمد تقی زاوشی و دکتر محمد علی مجتهدی و دکتر هوشنگ منصری نوشته شده است و بر طبق ماده سه قوانین اثرها و کتب درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی آموزش و یادگیری بیشتر بچه ها داخل دبیرستانها انتخاب گشته است. تمامی حق و حقوق این اثر برای به وزارت اموزش و پرورش پیش از انقلاب بود .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب مثلثات سال پنجم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب مثلثات سال پنجم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه