کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که به دست جعفر امین و عبدالجمید اردلان نگاشته شده و پدید آوران این اثر دکتر جعفر امین و عبدالجمید اردلان و پرویز رهبر و دکتر ابراهیم صفری است.کتاب با تعاریف دستگاه ها و ابزارهای اندازه گیری شروع می گردد . سیستمهای اندازه گیری بکار برده شده در این اثر سیستم متریک می باشد و نیز با تعریف نیرو و کار و انرژی ادامه پیدا می کند. فصلی مختص به هیدرودینامیک است و بعد هم درمورد فشار هوا و هواسنج مطالب و مباحثی یافت می شود.ادامه اثر به متون و مطالب و موضوعاتی از حرارت و ترمودینامیک قانونهای گاز ها و ماشین های گرمائی اختصاص دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک