کتاب شیمی آلی سال ششم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست اقایان دکتر جعفر امین و عبدالمجید اردلان و باروخ بروخیم و پرویز رهبر و دکتر ابراهیم صفری نوشته شده و بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب گشته است. کتاب فوق برگرفته از دو قسمت می باشد که در قسمت نخست شیوه های تحزیه مواد الی و پیدا نمودن فرمول شیمیائی ماده الی مورد تحقیق قرار گرفته است و در ادامه مختصری درمورد ساختمان اتمی و انواع پیوند شیمیائی بحث شده است.در قسمت دوم نیز به تقسیم بندی انواع گوناگون مواد الی پرداخته ایم.آن چیزی که موجب تشکیل مواد گوناگون از تعداد معدودی از عنصرها می شود و به این خاصیت عنصر کربن بر می گردد که می شود با ارایش و اتصالات مختلف پیوند پایدار و هم اکنون ناپایدار صورت داده و رشته های بسیار طولانی ایجاد کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیمی آلی سال ششم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب شیمی آلی سال ششم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار