کتاب شیمی معدنی سال چهارم نظام قدیم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست اقایان دکتر جعفر امین و عبئالمجید اردلان و باروخ بروخیم و نصرالله حاج سید جوادی و دکتر ابراهیم صفری نوشته شده و بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب شده است.نوشته با تاریخچه ای از اندیشه ی و علم شیمی که در ایام قبل کیمیا گری نام داده میشد شروع می گردد. با کشف نمودن مندلیف اندیشمند روسی که به ارزش طبقه بندی عنصرهای شناخته شده پی برده بود و آنان را در هشت گروه قرار داده دسته بندی عناصر بر طبق خاصیت فیزیکی و شیمیائی شبیه در گروه های هشتگانه قرار دارند در این اثر به تشریح این خاصیت عناصری که در گروه های چهار تا هفت قرار دارند پرداخته می گردد.در کنار آن مباحث مهم دیگری مثل اکسیداسیون و احیاء محلول های نرمال و قانون بقای انرژی هم اکنون مورد صحبت قرار گرفته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیمی معدنی سال چهارم نظام قدیم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

دانلود کتاب شیمی معدنی سال چهارم نظام قدیم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار