کتاب هندسه ترسیمی و رقومی سال هزار و سیصد و چهل و پنج که به دست اقایان موسی آذرنوش و احمد بیرشک و جهانگیر شمس آوری و عبدالغنی علیم مروستی و پروفسور تقی فاطمی و باقر نحوی و محسن هنر بخش نوشته شده است و بر طبق ماده سه قوانین های اثرهای درسی واسه ی درس دادن در سال ششم ریاضی نظام قدیم انتخاب شده بود.در میان همه ی نوشته های دوره دبیرستان در رشته ریاضی نظام قدیم اثر هندسه رقومی و ترسیمی شاید سخت ترین درس بوده است. لیکن واسه ی آنها که شامل فکر و اندیشه ای خلاق و نیروی تجسم عالی بودند این اثر یکی از پر خاطره ترین نوشته ها بود.در حال حاضر با استفاده نمودن از نرم افزار نیرومند اتوکد در شرکت های طراحی و مهندسی که همه ی تعاریف و قضایای این اثر گنجانده شده است می شود پیچیده ترین قطعه هایی که شامل کار برد های فنی و مهندسی هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هندسه ترسیمی و رقومی سال هزار و سیصد و چهل و پنج تماس بگیرید.

دانلود کتاب هندسه ترسیمی و رقومی سال هزار و سیصد و چهل و پنج