کتاب تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که به دست آقایان دکتر علی زرگری و دکتر محمود بهزاد و محمد شاهین و دکتر محمد علی دفتری و دکتر صادق مبین و مهندس مرتضی هاشمی و امین میر هادی نوشته شده است و بر طبق ماده سه قوانین نوشته های درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی آموزش دادن درس انتخاب شده اند .علوم زیست شناسی در مباحث گیاه شناسی داخل این اثر به گونه ای کامل تشریح شده است. دانش آموختگان دهه چهل و پنجاه با اسم این اثر آشنا هستند. این یکی از سه کتاب مهم رشته تحصیلی طبیعی بود که واسه ی دانش اموزانی که خویش را واسه ی کنکور اماده می ساختند بسیار ارزشمند بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

دانلود کتاب تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک