کتاب هیئت سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست سید باقر هیوی نگاشته شده است.این اثر به بوسیله اقای سید باقر هیوی نوشته شده و بر طبق ماده سه قانون اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتاب های درسی ایران واسه ی یادگیری فرزندان و آموزش دادن به آنها در دبیرستانها انتخاب شده بود.آقای سید باقر هیوی یکی از علمای حوزه علمیه قم دارای تالیفات بسیار گوناگون در خصوص علوم هیئت و نجوم بوده است که در مجله مکتب اسلام به انتشار رسیده است و عبارتند از حادثه عاشورا در چه روزی از سال شمسی اتفاق افتاده است. گوشه ای از معجزات علمی قرآن و اسرار عجیب جو زمین و قرآن و قوانین سه گانه کپلر و قرآن و قوانین سه گانه کپلر و دامنه حیات تا چه جایی است و تمامی این نوشته ها حال حاضر در کتابخانه حضرت ایت الله بروجردی حفظ شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هیئت سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب هیئت سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو