کتاب فارسی سال چهارم دبستان هزار و سیصد و چهل و سه و این اثر در سال هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به دست خانم دکتر زهرا خانلری کیا واسه ی آموزش در سال چهارم دوره ی تحصیلات ابتدائی نوشته شده است.زهرا خانلری از پیشگامان فعالیت‌های زنان داخل ایران می باشد و طی نگاشته ها و صحبتهای خویش اینگونه یادآور شده‌است .فکر ترقی و حقوق مساوری زن و مرد می بایست در همه ی شئون اجتماعی و سیاسی و حقوقی واقتصادی عادی جاری این کشور باشد . زن ایرانی به هیچ وجه کم استعداد تر از زنان دیگر کشورها نمی باشد. فقط دلیل عقب ماندگی اش و عقب ماندگی اجتماع و استبداد حکومت می باشد . برای آنکه زن ایرانی از عهده هر کاری بر خواهد آمد .برای کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال چهارم دبستان هزار و سیصد و چهل و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فارسی سال چهارم دبستان هزار و سیصد و چهل و سه