کتاب تاریخ ایران باستان پنجم دبستان پیش از انقلاب سال هزار و سیصد و چهل و سه که به دست پرویز ناتل خانلری نگاشته شده است.اثری با قطع بزرگ و تصویرهای خیلی زیبا که دیدن آنها در بچه های نوجوان آن زمان و افراد مسن و خانم های سن بالا حال حاضر یاد اور خاطراتی خیلی شیرین می باشد. وقتی که واسه ی نخستین دفعه معلمین از مجد و بزرگی ایران باستان با بچه مدرسه ای ها صحبت می کردند تا آنها با قدیم پر شکوه خویش آشنا شوند و در آنها شور وطن دوستی را بیدار کنند.ما قصه های شاهنامه را از محله هفتگی اطلاعات کودکان و نوجوانان یاد گرفته ایم و تاریخ را با این اثر شروع نمودیم .به واسطه قدیمی بودن اثر کیفیت اسکن آن بسیار خوب نمی باشد و از این بابت از دریافت کنندگان کتاب عذر خواهی می نمایم .نوشته با تحقیقات شیوه های زندگی قبل از تاریخ و تمدنهای باستانی از یاد رفته مثل سومریان و اکدیان و کلده و آشور بنی اسرائیل و یونان باستان شروع می گردد. عاقبت با آمدن قبیله ی ایرانی به فلات ایران پرداخته و با ذکر نمودن اولین دولت ایران ماد ها و سپس ظاهر شدن هخامنشیان خواهد پرداخت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ایران باستان پنجم دبستان پیش از انقلاب سال هزار و سیصد و چهل و سه تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ ایران باستان پنجم دبستان پیش از انقلاب سال هزار و سیصد و چهل و سه