کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم که به دست نصراله حاج سید جوادی نگاشته شده است.همان گونه که پیش از این وعده داده شده بود اینک قسمت دوم اثر درسی فیزیک سال ششم ریاضی دبیرستان نظام اموزشی کهن که در فاصله نیمه دوم دهه چهل و نیمه اول دهه پنجاه در دبیرستانهای کشور درس داده شده بود و به دوست داران تقدیم می کنیم.هر اندازه که علم فیزیک در نیم قرن اخیر دچار دگرگونی هایی شگرف زیاد رسیده و همراه با آن زندگی جامعه ی بشری همچنان دستخوش توسعه و استفاده از دستاورد ها و اختراعاتی نو شده ولی این علم شمشیری دو لب می باشد که علیرغم خدمات بسیار مولود اختراعاتی هم اکنون شده است که موجودیت تمدن و دنیا را تهدید می کند. در دورانی که این اثر درس داده می شود آپولوی یازده بر سطح کره ماه فرود امد و افق های تازه را قبل از آمدن ادمیان باز نمود اما قبل از آن نیز بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دنیا را در بهت و ترس فرو برده بود اینها همگی شاخه هائی از فیزیک می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی نظام قدیم