کتاب منتخب شاهنامه برای دبیرستانها که به اهتمام محمد علی فروغی و حبیب یغمایی انجام شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از کودکان دیروز عزیز که دانش آموزان قدیمی بوده اند زنده می کند.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران الان بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.اثر فوق در چاپخانه‌ی بانک ملی و در سال هزار و سیصد و بیست و یک به انتشار رسیده است.کیفیت آن بسیار خانا است و دارای ششصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب منتخب شاهنامه برای دبیرستانها تماس بگیرید.

دانلود کتاب منتخب شاهنامه برای دبیرستانها