کتاب انگلیسی پنجم دبیرستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی که به دست پریوش منوچهری و جریس استرین نگاشته شده است.اثرهای مرتبط داشته با اثر فوق فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی دهه چهل و قسمت اول مکانیک و علوم تجربی اول دبستان سال هزار و سیصد و شصت و فیزیک سال چهارم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران الان بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگلیسی پنجم دبیرستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تماس بگیرید.

دانلود کتاب انگلیسی پنجم دبیرستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی