کتاب اصول هندسه سال هزار و دویست و نود و دو که به قلم میرزا عبدالغفار نجم الملک سرتیپ مهندس و معلم کل و مولف علوم ریاضی در مدرسه مبارکه نظامیه دارالفنون نگاشته شده است.اثر فوق برای دانش آموزان قدیم عزیز که در کنار ما نیستند و از دنیا رفته اند می باشد.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول هندسه سال هزار و دویست و نود و دو تماس بگیرید.

دانلود کتاب اصول هندسه سال هزار و دویست و نود و دو