کتاب نمایشنامه چایخانه که به دست لائوشی نوشته و توسط محمد رضا پوراکبر ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر نمایشنامه ای می باشد که در سه پرده با ترجمه آقای محمد رضا پور اکبر صورت پذیرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه چایخانه تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه چایخانه