کتاب نمایشنامه پادشاه یک چشم که به دست کارلوس فوئنتس نوشته و توسط فریبا کامکاری ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نمایش‌نامه وجود داشته ی فوق یک نمایش‌نامه‌ای مکزیکی می باشد که دو شخصیت دوک و دوناتا در تمامی جاهای آن وجود دارند. دوناتا خانمی پیر می باشد که زن یکی از فرماندهان ارتش و دوک خدمتکار منزل او می باشد.فرمانده به زمان یک هفته به ماموریت فرستاده شده است .از این رو دوک به کارهای منزل رسیدگی می نماید.در مدت این هفته ارتباط بسیار عاطفی بین دوک و وناتا به وجود آمده است که در آخر با آمدن فرمانده و کشته شدن دوک داستان به آخر می رسد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه پادشاه یک چشم تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه پادشاه یک چشم