کتاب نمایشنامه شمعی در باد که به دست الکساندر سولژنیتسین نوشته و توسط حسن ملکی ترجمه گشته است.نگارنده ی مشهور الکساندر سولژنیتسین از نویسنده های بزرگ قرن بیستم روسیه که به وجدان ملت روسیه مشهور شده است. اگر چه عمده معروفیتش به وسیله ی فعالیت‌های ضدکمونیستی‌اش می سباشد اما نا عادلانه است که او را به این جنبه محدود نماییم.او سال‌ها در زندان و تبعید و مسافرت‌های اجباری خارج از کشورش به سر برد و از زمان گورباچف اجازه یافت به کشور عزیزش برگردد. کوشش سولژنیتسین همواره بر آزادی آدمی از نوع اسیر بودن و مادی‌گرایی و زورمداری می باشد. این نگارنده روسی کوشش می نمود به وجدان جمعی مردم اجتماع روس و دیگر ملل رجوع کرده باشد و سختی های زندگی آنها را با دیدی ریشه‌ای مورد تحقیق قرار دهد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه شمعی در باد تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه شمعی در باد