کتاب یک دقیقه سـکوت که توسط محمد یعقوبی نوشته شده است.که دارای سصت و یک صفحه می باشد. يعقوبي درمورد دو اثر خود گفته است که نمايشنامه يك دقيقه سكوت در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه کامل گشته و در سال هشتاد به روی صحنه رفته است. اين کار واسه ی دفعه ی دوم به كارگرداني آيدا كيخايي که همسر وی می باشد به عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد در دی ماه هشتاد و هشت داخل دانشگاه تهران انجام شد.در اين نوشته درمورد يك نگارنده با اسم سراب يكتا می باشد كه همسر نخست او از دنیا رفته و با همسر دوم خود زندگی می نماید. او درمورد زنی نمايشنامه نگاشته كه هر سه سال به خواب فرد رفته و باز بيدار می گردد. در زمانهایی كه او در خواب می باشد انقلاب و جنگ و رویدادهای زیادی رخ داده است. نویسنده درمورد چاپ دو نمايشنامه تنها راه ممكن و يك دقيقه سكوت در شکل اثر تنها يک گفت شخصيت دو نوشته درمورد يك نگارنده می باشد و اين موضوع دلایل اساسی واسه ی ارايه دادن آن در قالب يک نمونه بود. هر اندازه که از نظر ساختار و سبک نگارش متفاوت داشته در هر دو نمايشنامه ديده شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک دقیقه سـکوت تماس بگیرید.

دانلود کتاب یک دقیقه سـکوت