کتاب تاجر ونیزی اثری می باشد که به دست ویلیام شکسپیر نگاشته شده است.تاجر ونیزی نمایشنامه‌ای است که در سال‌های هزار و پانصد و نود و چهار تا هزار و پانصد و نود و شش نگاشته شده‌ است. این کتاب به طور یک اثر کمدی رومانتیک بوده و به دلیل داشتن صحنه‌های دراماتیک آن مشهور شده است. ویلیام شکسپیر متولد شده در سال هزار و پصت و چهار می باشد.او یکی از شاعران و نمایشنامه‌نویسان مشهور انگلیسی بود که خیلی افراد او را بزرگ‌ترین نگارنده در خصوص زبان انگلیسی می شناسند. سخن سرای آون نامی می باشد به دلیل مکان متولد شدنش در آون قرار گرفته در استراتفورد انگلیس به او داده‌اند.معروفیت شکسپیر به موجب شعر سرایی و نگارندگی و بازیگر و نمایشنامه نویس بسیار عالی اوست.و بعضی او را یکی از بزرگ‌ترین نمایشنامه نویسان تاریخ دانسته ولی خیلی از واقعیت های سرگذشت او دارای ابهام است.هم اکنون مشهور شدن دیگر این کتاب به موجب شخصیت یهودی شایلاک که یک نزول خوار است و سنگ دلی زیاد از اندازه او نسبت به شخص مهم و اساسی داستان آنتونیو تاجر می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاجر ونیزی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاجر ونیزی