کتاب محاکمه ژاندارک نوشته شده توسط رتولت برشت می باشد.کتاب برشت یکی از نمایشنامه های معروف ژاندارک است که درباره ی قرون وسطی و اختلاف میان دو کشور اروپایی فرانسه و انگلیس در سال هزار و سیصد و سی و هشت میلادی اتفاق افتاده که برشت آن را به تصویر کشانده است.این نوشته تصرف نمودن کشور فرانسه به دست انگلیس و سستی مقامات فرانسه را در روبروی آن نمایان می کند.پیمان شکنی اشراف و علل خصوص کلیسا در این نوشته زیادتر به نطر می آید.این کتاب برشت هم اکنون به عنوان تاریخی سندیت داشته و شامل یک حقیقت تاریخی می باشد.در این امور می باشد که دختری هفده ساله از ده و روستا به دستور صداهائی که توهم انگیز می شنود از نزد خدا و ملائک بزرگ به او الهام می گردد که خویش را به صورت مردان در آورده و به خدمت شارل هفتم رسیده و به سپاهیان او ملحق می شود .ژاندارک دلاور ملی و مذهبی و سیاسی فرانسوی بوده که تمثیل شجاعت و جسارت و عرق میهن پرستی و در عین حال سادگی کودکانه اش و خشن و خستگی ناپذیر است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب محاکمه ژاندارک تماس بگیرید.

دانلود کتاب محاکمه ژاندارک