کتاب سرگذشت تام جونز اثری از هنری فیلدینگ می باشد. تام جونز یک اثر طنزآمیز است که از هنری فیلدینگ نمایش نامه نویس و نگارنده ی انگلیسی تبار می باشد که با عنوان مهم و اساسی آن سرگذشت تام جونز کودک سر راهی می باشد و اکثرا به سادگی و با همان اسم کوتاه تام جونز معرفی شده به همه می باشد.کتاب تام جونز ماجرای کودکی نامشروع و سر راهی است و بیانگر حادثه ها و رویدادها و اتفاقات است که بر او می‌گذرد. این کار نوشته ی یک داستان تربیتی و یک رند نامه می باشد که اولین دفعه در تاریخ بیست و هشت فوریه هزار و هفتصد و چهل و نه داخل لندن به انتشار رسیده است و با استقبال خیلی زیادی روبرو شده است.فیلدینگ از بابت حق‌التالیف مبلغ هفتصد پوند از انتشارت دریافت نمود که در آن دوران مبلغ بسیار زیادی بود .تام جونز یکی از قوی ترین اثرهای نثر انگلیسی می باشد. نخستین دفعه سامرست موام در سال هزار و نهصد و چهل و هشت از این داستان با عنوان ده رمان برتر دنیا یاد نموده است. برای خرید کتاب سرگذشت تام جونز به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب سرگذشت تام جونز