کتاب روسپی بزرگوار نوشته ژان پل سارتر است.و به دست عبدالحسین نوشین ترجمه گشته است. روسپی بزرگوار یکی از نمایشنامه‌ هایی است که در یک پرده و دو مجلس از ژان پل سارتر دانشمند و نگارنده ی فرانسوی که اولین دفعه در هزار و نهصد و چهل و شش بر صحنه آمد و در سال هزار و نهصد و چهل و هفت به طور کتاب چاپ شده است. داخل شهر کوچکی قرار داشته در جنوب ایالات متحده امریکا سفیدپوستان دو نفر سیاهپوست را که به تهمت متهم به تجاوز کردن به زن سفیدپوستی شده‌ بودند تعقیب می نمایند تا آنها را گرفته و دار زنند. یکی از سیاهان در وقت فرار کشته شده و دیگری پیش زنی روسپی به اسم لیزی پناه برده اما زن او را از آنجا فراری می دهد. یکی از مشتریهای آن زن به اسم فرد واسه ی نجات دادن دوستش تامس قاتل آن مرد سیاهپوست می‌خواهد لیزی را مجبور به اعتراف کند که زنی که به او از طرف سیاهان تجاوز شده او بوده است.اما لیزی با وجود رشوه ی پانصد دلاری که فرد به او می خواست بدهد و عاقبت علیرغم تهدید و خشونتهای او این کار را انجام نمی‌دهد. هم چنان در مقابل دو مأمور پلیس که خواستار این هستند که او را مجبور به امضا کردن عرض حال تجاوز به ناموس کنند مقاومت می کند. برای خرید کتاب روسپی بزرگوار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب روسپی بزرگوار