کتاب قدرت تئاتر که توسط تورنتن وایلدر نوشته و به دست بهروز دهقانی ترجمه شده است.که دارای دویست و ده صفحه می باشد.به طور مسلم هنگامی که ما نمایشنامه‌ای را می‌بینیم که موضوع آن بسیار خوب است و سوژه آن زیرکانه و با مهارت بسیار نوشته و ساخته شده است و از سم و سوی دیگر با محتوای آرمان‌های نو و مورد احتیاج است خواهیم توانست آن را بد نام دهیم . اما از چه چیزی می باشد که این نمایشنامه و ما و هنرپیشه‌ها را سرد می‌ نماید.هنگامی که از تئاتر به منزل باز می گردیم از آن که در نمایش هیچ بازی مورد نظر و چشمگیری نشده است و یا آنکه در آن به هیچ وجه نقش خوبی موجود نبوده است ناراحت و احوالمان بد می شود .من منظورم کدام یک از نمایشنامه است و کدام را می گویم.به طور یقین منظورم نمایشنامه مشخص شده ای نمی باشد .بلکه در عین حال درمورد نمایشنامه‌های بسیاری صحبت می کنم . در طی سال‌هایی که در تئاتر کار نموده ام خیلی اتفاق رخ داده است که بازیگر و یا تماشاگر نمایشی بتشک که تمام چیز داشته است اعم از آرمان و موضوع و آغاز و فرجام و جز چیزی که از تمامی اینها مهمتر می باشد و او همان نقش‌های خوب است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قدرت تئاتر تماس بگیرید.

دانلود کتاب قدرت تئاتر