کتاب روزهای کمون درواقع نمایشنامه ایست بسیار نایاب از برتولت برشت که در ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت توسط ف.ک.کاووسی بفارسی ترجمه و توسط انتشارات شباهنگ به چاپ رسید ه است.کتاب در صد و سی صفحه است و این نمایشنامه پر کارکتر و پر دیالوگی از برتولت برشت این نویسنده بزرگ و نمایشنامه نویس افسانه ای آلمانی است.

در مقدمه کتاب از زبان مترجم نوشته شده

در این ترجمه سعی شده کمال امانت رعایت شود.و فقط در برخی موارد که اسامی ممکن بود برای خواننده نامانوس باشد و در ابتدای نمایشنامه نیامده لاتین آنهم اورده شده است.

امیدوارم از مطالعه این نمایشنامه که بسیار قابلیت اجرا دارد لذت ببرید و از دانلود رایگان کتاب روزهای کمون بتوانید بخوبی استفاده نمایید

 

.

 

دانلود کتاب روزهای کمون