کتاب وایکینگها در هل گلاند اثر هنریک ایبسن در ایران برای نخستین بار در سال هزار سیصد پنجاه دو توسط مترجمین توانا محمود مهدیان، مصطفی امینی بفارسی برگردانده و انتشارات بابک بپچاپ رسانید. این نمایشنامه که در 4 تابلو میباشد یکی از درامهای جذاب نویسنده برجسته نروژی است. در این نمایشنامه که ادعای دین نویسنده به اجاد خود وایکینگهاست کارکترهای امروز با اسطوره های کهن ترکیب نموده است.

و ساختار درام بر اساس طنز انتقادی است و یک نمایشنامه شاعرانه نزدیک به واقع گرایانه است.البته نمی توان این اثر را مانند دیگر کتاب های هنریک ایبسن چون دشمن مردم و خانه عروسک جز بهترین اثار نمایشی دنیا دانست.اما بلقدری کلام و محتوا در دیالوگها جریان دارد و قدرت اجرا در این نمایشنامه جان دارد که خواننده و تماشاچی مشتاق به دیدن و خواندن تا انتهای ماجراست.

 و از انجا که اهمیت نویسنده در تاریخ نمایش جز بزرگترین استادان تاریخ نمایش و تئاتر در تمام دوران در سطح ویلیام شکسپیر و سوفکل بزرگ نمایش نامه نویس بزرک یونانی میباشد.خواندن کلیه آثارش به شدت توصیه میشود.