پیرامون کتاب حاضر که روی جلد ابتدا بزرگ نوشته شده الکترا که یکی از شاهکارهای سوفکل است و سپس سه نمایشنامه دیگر از او به نامهای فیلوکتتس ، زنان تراخیس و آژاکس که هر چهار نمایشنامه جز آثار برجسته کتاب های سوفوکل میباشد. که قبل از این در مطلب دانلود کتاب افسانه های تبای به سه نمایشنامه پیوسته این نمایشنامه نویس بزرگ تاریخ نمایش و بزرگ مرد و استاد مسلط تیاتر یونان باستان پرداختیم.که به اصطلاح تریلوژی تبای یا سه نمایشنامه از سوفکل که تراژدی های پیوسته بود کاملا پرداختیم. حالا در این بخش به چهار نمایشنامه پیوسته یا به اصطلاح تترالوژی که چهار تراژدی پیوسته به ترتیب الکترا ، فیلوکتتس ، زنان تراخیس و آژاکس میباشد .سخن می گویم.این چهار اثر بقدر مشهور و پر طرفدار است که می توان کسی را تیاتری دانست و نمایش اجرا می کند و تا به حال این اثار از سوفوکل را نخوانده و اجرا نکرده باشد.و به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده است و در ایران نیز در دهه پنجاه توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب با ترجمه بسیار خوب محمد سعیدی بفارسی ترجمه و چاپ گردید.که برای خرید کتاب الکترا، فیلوکتتس ، زنان تراخیس و آژاکس اثر سوفوکل اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 
چهار نمایشنامه مذکور همانطور که در بالا سخن گفتم از آثار شناخته شده و مشهور شاعر برجسته و نمایشنامه نویس بی همتای یونانی سوفوكل میباشد.که اکثر کارکترهای این اثر همان پهلوانانی میباشند که در نبردهای بزرگ یونان چون نبرد  تروا حضر داشتند.و بدان گونه که شاعر بزرگ جهان و المان هومر اسامیشان را در کتاب ایلیاد جاودانه نموده است.

و در زیر به شرح مختصر 4 نمایشنامه می پردازم

نمایشنامه اول فیلوکتتس:

فیلوکتتس فرزند پوئیس از ساکنین دیار مالیه با لشکریان یونان به سرزمین تروا میرود و در آن شهر به دیدن معبد الهه خریس رفته و افعی بزرگی که محافظ معبد مزبور است  پای ایشان را خیلی بد نیش می زند. و این نیش بسیار ترسناک و بدگل است که همراهانش ایشان را به  جزیره متروک لمنوس میفرستند

 

نمایشنامه دوم زنان تراخیس

هراکلس زمانی خدمتگزار اوریستوس بوده است و بسیار خدمات و زحمات بسیاری انجام میدهد. پس از آن با اخلوس الهه رودخانه نبرد کرده و ایشان را شکست میدهد. پس دیانیرا دختر اوینوس اهل سرزمین کالیدون را از دست ایشان نجات داده و  ایشان را بهمسری خود بر میگزیند. از آن زمان هراکلس به امور پهلوانی و شغلهایی بیرون از سرزمین خود می‌پردازد.


نمایشنامه سوم الکترا

که نام و عنوان کتاباز این نمایشنامه انتخاب شده است.روایت انتقام جویانه  الکترا و برادرش اورستس از مادرشان کلوتایمنسترا و ناپدری آیگیستوس بدلیل قتل پدرشان آگاممنون را تعریف می کند. آگاممنون برای نجات هلن، همسر برادر خود منلائوس باید به تروا برود. او برای برکت گرفتن از ایزدبانو آرتمیس، دختر خود ایفیگنیا را قربانی می‌کند. آگاممنون پس از ۱۰ سال با پیروزی و در حالیکه کاساندرا دختر پریاموس، پادشاه کشته شده‎ی تروا را به بعنوان جایزه نبرد و همخوابه جدید خود همراه دارد باز می‌گردد. اما همسرش کلوتایمنسترا با همراهی معشوقه‎ی تازه خود آیگیستوس، او و کاساندرا را می‌کشد و آیگیستوس بر تخت شاهی آگاممنون می‌نشیند.


و نمایشنامه آخر چهارمین تراژدی آژاکس

 نمایشنامه آخر این تترالوژیست که ایشان پسر تلامون یکی از قهرمانان بزرگ یونانیمیباشد که در نبرد تراوا حضور داشتهو هنگامی که آخیلیس درگذشت آژاکسارزو داشت که شمشیر نبرد ایشان را به او هدیه دهند.اما نتیجه برعکس شد و بزرگان ارودگاه نظامی تصمیم گرفتن این شمشیر را به دشمن و رقیب بد کینه او دهند. که او براثر انجام اشتباهی انقدر ندیمان شده كه خنجرش را در عمق سینه ش فرود می اورد.

 

 

 

دانلود کتاب الکترا ، فیلوکتتس ، زنان تراخیس و آژاکس