پیرامون کتاب همه‌ ی افتادگان اثر ساموئل بکت باید عرض کنم این نمایشنامه توسط نویسنده برای اجرای رادیویی نوشته شده است. اگر شما به کتاب های ساموئل بکت توجه کنید. در خواهید یافت که بخشی از این اثار نمایشی برای اجرا در صحنه نمایش و برخی دیگر صرفا نمایشنامه رادیویی نوشته شده است . که اگرچه اساسا مرز مشخصی بین دو نیست و نمایشنامه یک نمایشنامه است و باید اجرا شود حال بصورت شنیداری یا تصویری و مهم دیالوگهای و افکار و هدف نویسنده است که در کارکترها عنوان می کند.همانگونه که بکت را می شناسیم و می دانیم که یکی از چهار بزرگ نویسنده نمایش ابزورد یا به اصطلاح دقیق تر عبث گراست.باید دقت داشت این ژانر نیز در قالب سبک اصیل بکت است و یک نمایشنامه ابزورد میباشد. که هنگامی نوشته شد به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه و نمایش رادیویی و نمایش خوانی شد.در ایران نیز پیش از انقلاب توسط نجف دریابندری در سری ;کتاب دو مجلدی نمایشنامه های بکت در جلد دوم ترجمه و بچاپ رسید. و بعد از انقلابم توسط نشر قطره با ترجمه خوب مراد فرهادپور ، مهدی نوید بصورت کاملا مستقل در یک کتاب کم حجم هفتاد و نه صفحه ای بچاپ رسید.خانم رونی کارکتر اصلی و دیالوگهای فلسفی او و میزانسن تیره ای که در آن دچار است بسیار عمیق و مفهومی است. و به جد باید مانند ذیگر کتاب های بکت چون در انتظار گودو پای تفسیر این اثر نشست.

 

 

 

 دانلود کتاب همه‌ ی افتادگان اثر ساموئل بکت