نمایشنامه ماه و پلنگ یکی از اثر برجسته نمایشی که توسط بیژن مفید نوشته و در دهه پنجاه به نمایش در آمد. این نمایشنامه اگرچه به موفیقت شهر قصه نبود .اما یکی از کارهای بسیار قوی نمایشی است که بصورت صوتی نیز در دسترس است. یعنی مانند نمایشنامه موفق قبلی که شهر قصه بود. برای فیلمبرداری آمده شد که حال فایل صوتی کتاب ماه و پلنگ عرضه می گردد و می توانیید برای خرید کتاب ماه و پلنگ روی عکس زیر کلیک نمایید.

خرید کتاب ماه و پلنگ

 

دانلود کتاب ماه و پلنگ