کتاب سگ آندلسی یک فیلمنامه است که توسط لوئیس بونوئل  به تصویر در امده و البته در نوشتن فیلمنامه و ساختش سالوادور دالی نقاش معروف سورئال شراکت دارد. و جز شاهکار سینمای ایران ثبت شده است. کتاب سگ آندولسی فیلمنامه مکتوب و چاپ شده این دو آرتیست برجسته است که به زبانهای بسیار ترجمه شده و برای علاقه مندان به تاریخ سینما بسیار ارزشمند است و در ایران نیز توسط محمد ارژنگ بفارسی ترجمه شده است.

و اما مشخصا خود فیلم که یک فیلم کوتاه سیاه و سفید است که مدتش تنها پنج دقیقه و پانزده ثانیه به تصویر کشیده شده و بدون هیچ کلامی چون یک فیلم صامت است که در سال هزار و نهصد و بیست هشت در کشور فرانسه ساخته شد.این فیلم را جز مثالی از آثار کلاسیک می شناسند اما واقعیت انین است که سگ آندلسی در زمان خود فیلمی بسیار تجربی بود و نکته جالب اینکه هنورهم تجربی است و بسیار فراتر از سبک و زمان خودش است. و می توان گفت سعی این هنرمند در خلق این فیلم به نمایش در اوردن خیال به گونه ای بی واسطه است و ایشان را به سمت شکلی راهنمایی نموده که بعد از سپری شدن بیش از 8 دهه از تولید و نمایش اول این فیلم همچنان پیشتاز و سنت شکن و غیر عرف است.و جز خاص ترین فیلم کوتاه در کل تاریخ سینمای جهان استو و به نوعی یک درس و یک مثال از معرفی بزرگان سینما در زمینه فیلم سازی تجربه گرایی است

 

 

دانلود کتاب سگ آندولسی اثر لوئیس بونوئل