نمایشنامه آرش اثر بهرام بیضایی یکی از ارزنده ترین آثار نمایشی استاد بهرام بیضایی است و اهمیت این کتاب در روایت تاریخی است که ما از آن کمتر دو صفحه موجود نداریم یعنی راجع به اسطوره ای به نام آرش ما بسیار کم صحبت داشته ایم و هنوز راجع به آرش کمانگیر اطلاعات کافی در میان است . و این ارزش کار بهرام بیضایی است که نمایشنامه ای برای قهرمان آرش می نویسد.این نمایشنامه قطر چندانی نداشته و دارای آرایه های بسیار قوی به سبک نویسنده است.شما می توانید برای خرید کتاب آرش کلیک کنید

کتاب آرش 

 

دانلود کتاب آرش