کتاب ۴ صندوق اثر بهرام بیضایی.کتاب ۴ صندوق یک نمایشنامه نمادین است که توسط بهرام بیضایی نوشته شده است.و جز سیاسی ترین نمایشنامه ای ها است که تا به حال نوشته است.در ایران اجازه داده نشد که این نمایش اجرا شود و به روی صحنه برود.نویسنده در این نمایشنامه از رنگهای گوناگون برای نمایش قشر های مختلف جامعه بهره گرفته است.

(که رنگ مشکی نشانه مردم است.رنگ سبز نشانه افراد مذهبی.رنگ قرمز نشانه افراد باهوش و باسواد.و رنگ زرد نماد کاسبها.در آغاز این نمایش که دو پرده است ۴ گروه با همفکری خود تصمیم میگیرند که برای محافظت از خودشان یک مترسک درست کنند.

و تا جایی که امکان دارد سعی میکنند مترسک را تجهیز نمایند.ولی پس از گذشت اندک زمانی مترسک که حال قدرتش از آن ۴ گروه بیشتر شده کنترل همه موارد را بر عهده میگیرد و از کنترل خارج میشود و با زور گویی به سمت هدف خود حرکت میکند.مترسک مانند یک کابوس به آنها حمله میکند و مانند یک دیکتاتور میخواهد آنها را زندانی کند.

 

و در ادامه مترسک از آنها درخواست میکند که تعدادی صندوق درست کنند و مترسک خودشان را در این صندوقها حبس نماید.بعد از مدت زمانی همه ی گروه ها از این زورگویی به تنگ می آیند و بدون اینکه آن مترسک مشاهده کند از صندوق ها خارج میشوند.

وقتی که صحبت میکنند فکر میکنند در میان حرفهایشان مواردی آشنا است اما یادشان نمی آید که چند ماه قبل همه متحد شده بودند و با دست های خود یک شیطان را به وجود آوردند.و حالا دیگر مانند گذشته شجاع نیستند و هر دفعه که میخواهند برای از بین بردن این دیکتاتور بیرحم اقدام کنند غفلت به سراغشان می آید و کار را عقب می اندازند و هیچ کدام حاضر نیستند برادری خود را ثابت کنند به غیر از رنگ مشکی که یک تبر برمیدارد و زندان را از ریشه میزند.

ولی ۳ گروه دیگر به سبب ترس از آن شیطانی که خود به وجود آوردند و هراس از از بین منفعت خود دوباره به زندان میروند و مشکی تنها میماند.

بیشتر نمایشنامه های بیضایی زبانشان دشوار است و از کلمه هایی در آنها استفاده شده که متداول نیستند اما این نمایشنامه فصیح است.حقیقت ناخوشایندی که خواننده در انتهای نمایشنامه با آن مواجه میشود تاکنون صدها بار در تاریخ اروپا اتفاق افتاده است.

دانلود کتاب چهار صندوق اثر بهرام بیضایی

 

 و دانلود کتابهای بهرام بیضایی