دانلود کتاب مجموعه آثار علی حاتمی

 حاتمی از پیشگامان و بنیانگذاران سینمای جدید ایران به شما می آید.او یکی از چند کارگردانی بود که موج تازه ای در سینمای ایران به راه انداختند

 و در اواخر دهه چهل حرکتی تازه را آغاز کردند و کوشیدند از روال معهود و تکراری فیلمفارسی حاکم بر سینمای زمان بیرون روند و راهای نو بیازمایند.

در این میان راه حاتمی خاص خود او و یکسره متمایز و متفاوت بود با این حال بر سینماگران بعدی تاثیری چشمگیر نهاد و نقشی مهم و موثر در تحول و تکامل سینمای ایران بازی کرد.
انچه از حاتمی برای ما ماند آثاری نیست که هریک دو روزی چند مردم را سرگرم کنند و بعدها برای همیشه فراموش شوند.

 می توان یقین داشت که بیشتر انها هریک به دلیلی در تاریخ سینمای ایران جاودانه خواهند ماند و نماینده ی مرحله ای از تکامل این سینما خواهند بود.

بخصوص که برخی از انها ثبت لحظه های مهمی از تاریخ ما هستند.فیلمنامه هایی که در این کتاب خواهیم خواند خود گواه این دعوی هستند .

و آسان می توان دید که اغلب نمونه هایی شاخص در نوع خود هستند و حتی برخی از انها را می توان تنها نمونه و گاهی بهترین نمونه از یک نوع فیلم به شمار اورد.
در این مدت چه بسیار صحنه هایی زیبا و با شکوه که در برابر بینندگان ترسیم کرد .

صحنه هایی که هر کدام یک تابلوی نقاشی است.و چه ترانه ها و تصینفهای لطیف و خاطذه انگیزی که در فیلمهایش ماندگار شد

خرید کتاب مجموعه آثار علی حاتمی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب مجموعه آثار علی حاتمی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب مجموعه آثار علی حاتمی جلد اول

دانلود کتاب مجموعه آثار علی حاتمی جلد دوم