دانلود کتاب شبیه یک شرح حال اثر آکیرا کوروساوا

 

 قبل از جنگ هنگامی که فروشندگان سیار دواهای خانگی هنوز در کشور می گردیدند به زبان سنتی حرفه ای خاصی داروئی را که فرضا در درمان بریدگی ها و سوختگی ها موثر بود تبلیغ می کردند.
غوکی با چهار پا در جلو و شش پا در عقب در جعبه ای قرار داده میشد که چهار جدارش با اینه پوشانده شده بود. غوک متعجب از تصویر خودش در هر زاویه عرق روغن مانندی می کرد.
این عرق را جمع می کردند و در حالی که با یک شاخه درخت بید ان راهم می زدند برای 3721 روز تخمیر می کردند.نتیجه ان دوای عالی بود.
در حالی که درباره خود می نویسم احسلسی مشابه آن غوک در جعبه را دارم.باید به خودم از زوایای مختلف در طول سالهای مختلف نگاه کنم چه از انچه می بینم خوشم بیاید چه نیاید.
ممکن است یک غوک 10 پا نباشم ولی انچه در اینه می بینم چیزی مشابه عرق روغن مانند ان غوک در من تولید می کند.

 بسیاری به من پیشنهاد کرده اند که من یک زندگینامه بنویسم ولی من هیچگاه قبلا نظر خوبی در این باره نداشته م.
این کمی بخاطر این است که معتقدم چیزی که مربوط بمن است به اندازه کافی جالب نیست که ثبت کنم و پشت سرباقی بگذارم.
مهمتر این اعتقاد من است که اگر قرار بود اصلا چیزی بنویسم نتیجه اش فقط صحبت درباره سینما میششد.بعبارت دیگر من بگیرید و سینما را از ان کسر کنید و نتیجه صفر خواهد بود.

برای خرید کتاب شبیه یک شرح حال اثر آکیرا کوروساوا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب شبیه یک شرح حال