دانلود کتاب چرخدنده اثر ژان پل سارتر

 در کنار یک شهر بزرگ یک حوزه ی بزرگ نفتی. چاه ها مخازن .دکل های استخراج .انبارها.هیچ اثری از فعالیت نیست.
خیابانهای کارخانه متروک است و ماشینها ایستاده کسی سرکار نیست.
بین شهر و کارخانه شهرک کارگری ساخته شده است که مقوایی بر سینه دارد. روی آن با حروف درشت نوشته : ژان آگرای جبار
آشپزخانه ای در خانه کارگری
زن پیری روی صندلی کنار بخاری نشسته و چشمهایش را به خلاء دوخته ظاهرش وحشت زده است. زن جوانی که چهره اش جوانی خود را از دست داده کنار پنجره ایستاده کت مردانه ای را برس می زند و عروسک را نگاه می کند.
از دور صدای چند انفجار و سپس رگبار مسلسل شنیده میشود.
برس از دست زن جوان می افتد و او به پنجره باز هم نزدیکتر می شود و با دقت بیشتری گوش می دهد.
زن مسن برخاسته است با صدای خسته می گوید:
هنوز تیراندازی می کنند کی تمام می شود؟
زن جوان با پرسش به عروسک اشاره می کند.
وقتی که واقعا اعدامش کنند.
انچه که خواندنید مربوط به بخش نخست فیلمنامه چرخدنده اثر ژان پل سارتر فیلسوف و نویسنده توانمند و صاحب اندیشه فرانسوی که در سال هزار سیصد و شصت چهار برای نخست بار با ترجمه بسیار خوب روشنک گرامی توسط انتشارات روشنگر بچاپ رسید.
و این اثر انقدر ارزشمند و گرانبهلست که صاحب نشر روشنگر برای تجربه اول یعنی نخستین اثری که انتشارات بچاپ رسانده کتاب چرخدنده را انتخاب نموده است.

 

 

برای خرید کتاب چرخدنده اثر ژان پل سارتر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب چرخدنده اثر ژان پل سارتر