دانلود کتاب داستان هایی از بارش مهر و مرگ اثر عباس نعلبندیان

کتاب داستان هایی از بارش مهر و مرگ عنوان پنجگانه از عباس نعلبندیان است این کتاب که پنج نمایشنامه کوتاه پیوسته است.

از سری کتاب های کارگاه نمایش است که  توسط نویسنده به اجرا در آمد.نمایشنامه دارای 5 روایت کوتاه است و مطابق آثار عباس نعلبندیان از هیچ قانونی پیروی نمی کنند.

البته بجز قانون خود نویسنده.

برای خرید کتاب داستان هایی از بارش مهر و مرگ اثر عباس نعلبندیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب داستان هایی از بارش مهر و مرگ اثر عباس نعلبندیان