دانلود کتاب پوف اثر عباس نعلبندیان

 افسوس که عباس نعلبندیان این نویسنده بزرگ و حرفه ای ایرانی این نمایشنامه نویس مدرن و آوانگارد خیلی زود درگذشت و دیگر ما شاهد اثار جدید او نبودیم.

و از انهم غمنگیزتر که همان اثار باقی مانده نیز تجدید چاپ نگشت . حدود نیم قرن میباشد که نوشته های عباس نعلبندیان چه در غالب داستان و چه نمایشنامه اجازه چاپ مجدد نگرفت.

ما در سایتمان سعی براین داریم این اثار را کاملا رایگان در اختیار شما قرار دهیم.

در میان کتاب های عباس نعلبندیان نمایشنامه پوف نایابترین اثر او میباشد.که خود در نخست کتاب این نمایشنامه را یک کمدی کوتاه می نامد.اری یک شادنامه کوتاه

 

 

 

 

دانلود کتاب پوف اثر عباس نعلبندیان