دانلود کتاب مرده های بی کفن و دفن اثر ژآن پل سارتر

 برای درک این نمایشنامه و بهتر است کلی تر بگویم درک کلیه آثار ژان پل سارتر میبایست نخست تا حدی خود نویسنده را شناخت.زیرا او صرفا یک رمان نویس مشهور یا یک نمایشنامه نویس معروف نبود.بلکه او ژان پل سارتر است که خودش یک برند فلسفی است درست او یک فیلسوف است و صاحب اندیشه و فلسفه مختص بخودش که همان اصالت وجود است و اوست که در تمام نوشته هایش دغدغه هایش جریان دارد.

نمیش ود گفت مانند فلان رمان نویس که دها جایزه گرفته و بسیار شهیر است فقط هدفش سرگرم نمودن مخاطب است.به هیچ وجه او یک فیلسوف بزرگ است که سعی در آن دارد که باورش را در هر قالبی به دیگر بفهماند. حال میخواهد رساله فلسفی مانند هستی و نیستی باشد. یا یک  مقاله ادبی باشد چون ادبیات چیست یا یک رمان  پیچیده باشد چون تهوع و یا یک نمایشنامه پر کارکتر باشد چون دمرده های بی کفن و دفن

می بایست در نمایشنامه مرده های بی کفن و دفن با دیالوگها تفهیمی نگاه کرد و هر کلمه در اثار او حکم یک ورد را دارد که میتواند جان ادمی را در نیای شک و یقین دگرگون سازد

 

برای خرید کتاب مرده های بی کفن و دفن اثر ژآن پل سارتر نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب مرده های بی کفن و دفن